Home » Nieuwsbrief

Februari  2019

Beste HVA-ers,

 

Binnenkort ontvangen jullie de stukken voor de algemene ledenvergadering van de HVA. Deze is op 14 mei 2019 om 20.00 uur in De Vaillant.

 

Op dit moment zijn er nog geen bestuurskandidaten. Maaike en ondergetekende treden na 5 en 6 jaar af en zijn niet verkiesbaar.

 

Wanneer er geen bestuurskandidaten zijn zullen wij als bestuur de ontbinding van de HVA voorleggen en plaats nemen met Frank in de liquidatiecommissie die de ontbinding zal afhandelen.

 

Hiermee komt er een eind aan de vertegenwoordiging van de belangen van de discipline toneel bij Cultuurschakel en een eind aan de toneelcompetitie / Haagse Oscars en de website van de HVA.

 

Vanaf dat moment zal iedere vereniging zichzelf moeten vertegenwoordigen.

 

Wanneer iemand interesse heeft in een bestuursfunctie dan hoor ik dat graag.

 

Mede namens Maaike en Frank,

 

Met vriendelijke groet

 

Ron Strijaards

Voorzitter HVA