Home » Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Ron Strijaards 

 

 

 

vice voorzitter/Secretaris

Maaike Waalwijk van Doorn 

 

PENNINGMEESTER

Frank de Vries

LId worden

 

Stuur een mail naar hvatoneel@gmail.com 

maak het bedrag over op giro NL14INGB0000526575 t.n.v.  HVA te Den Haag met vermelding lidmaatschap HVA. 

Lidmaatschap verenigingen € 30,00 per jaar.

Lidmaatschap individuele leden € 10,00 per jaar.